Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и под патронажа на Министерство на здравеопазването.

„Имунизационен календар на Република България“ е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им

Наред със задължителните имунизации, изцяло финансирани от държавата, в Наредба №15 на МЗ са предвидени и т.нар. препоръчителни имунизации, с които се цели защита на отделни групи от населението, уязвими по отношение на определени инфекции поради специфични възрастови, медицински, професионални или социални показания

Последни публикации

Случаите на морбили и смъртни случаи от морбили се увеличават по целия свят, а УНИЦЕФ частично обвинява нарастващия обем дезинформация. СЗО съобщават за 300% средно увеличаване на случаите на морбили в световен мащаб, като най-голямо е увеличението в Африка: 700%, следвано от регионите на Америка: 60% и Европа: […]
Кърлежите пренасят опасни за хората бак­терии, вируси, рикетсии и протозои. Кърле­жите са вектори (преносвачи) на тифове като петнистата треска на скалистите планини (Rickettsia rickettsi) и Марсилската треска (Rickett­sia conorii). Те разпространяват също Ку треската (Coxieila burnetii), много арбобируси, причиняващи кърлежов енцефалит, Омската хеморагична треска, Киасанурската горска […]
По света все още има около 20 милиона деца, които не получават ваксините, от които се нуждаят, подчертават от СЗО и УНИЦЕФ Избухването на пандемията от COVID-19 показа, че не трябва да загърбваме рутинните имунизации, подчерта регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс […]

КОНТАКТ

Свържете се с нас