Днес, 20 април 2020 г., стартира Европейската имунизационна седмица (ЕИС) и ще продължи до 26 април (неделя). Всяка година европейският регион на Световната здравна организация (СЗО) отбелязва ЕИС, за да повиши осведомеността за важността на имунизацията в предотвратяването на заболявания и опазването на човешкия живот. Мотото на тазгодишната седмица е „Предпази, защити, имунизирай“ („Prevent. Protect. Immunize.“) и акцентира върху значението на ваксините за доброто здравословно състояние на човека през целия му живот.

Тази година СЗО определи 2020 г. за „Година на медицинските сестри и акушерите“, заради голямото им значение в постигането на универсално здравно покритие чрез предоставянето на достоверна информация, основана на доказателствата за ваксините, както и чрез оказване на помощ при ваксинацията в много страни. Именно в отдаването на почит на всички професии, високо значими за ваксинационния процес, акцентират и ключовите послания на тазгодишната Европейска имунизационна седмица.

Във връзка с Европейската имунизационна седмица, Националната информационна кампания „Ваксинко“ за поредна година акцентира върху важността от ваксинация, като ежедневно ще предоставя във фейсбук страницата „Ваксинко“ и сайта www.vaksinko.bg достоверна, актуална и важна информация за ваксините.

Днес, когато разнообразието от новини е по-голямо от всякога, е изключително важно да взимаме отговорни решения, основани на сериозни проучвания и сведения от достоверни и проверени източници. Точно затова, тази година в рамките на имунизационната седмица, „Ваксинко“ ще публикува и разнообразни видеоматериали, създадени специално за „Ваксинко“ от лекари специалисти, които ще представят подробно и разяснят ваксинационния процес: от създаването на една ваксина, през образуването на колективен имунитет, важността от поставянето на ваксини и защо държавата го изисква, чуждестранни добри практики и други.

Категория: