Защо има толкова много ваксини в разработка?

Към декември 2020 г. има над 200 кандидати за разработване на ваксина срещу COVID-19. Много кандидати за разработване ваксина ще бъдат оценени, преди да се установи, че са едновременно безопасни и ефективни. Например, от всички ваксини, които се изследват в лаборатории и лабораторни животни, приблизително 7 на всеки 100 ще се считат за достатъчно добри, за да преминат в клинични изпитвания при хора. От ваксините, които стигат до клинични изпитвания, само една на всеки пет е успешна. Наличието на много различни ваксини увеличава шансовете да има една или повече успешни ваксини, които ще бъдат доказани като безопасни
и ефикасни за прилагането им в обществото.

Различните видове ваксини

Има три основни подхода за проектиране на ваксина. Разликите се състоят в това дали използват цял вирус или бактерия; само частите от зародиша, които задействат имунната система; или просто генетичния материал, който предоставя инструкциите за създаване на специфични протеини, а не целия вирус.

Подходът на използване на цял вирус или бактерия

Инактивирана ваксина

Първият начин да се направи ваксина е да се вземат вирусите или бактериите, причиняващи болестта, или много подобни на тях, и да се омаломощят или убият с помощта на химикали, топлина или радиация. Този подход използва технология, която доказано работи при хората – това е начинът, по който се правят ваксините срещу грип и полиомиелит – и ваксините могат да бъдат произведени в разумни количества

Необходими са обаче специални лабораторни съоръжения за безопасно отглеждане на вируса или бактерията. Този подход може да има относително дълго време за производство и е възможно да е необходимо да се прилагат две или три дози от такъв тип ваксина.

Жива атенюирана ваксина

Живата атенюирана ваксина използва жива, но отслабена версия на вируса или такава, която е много подобна. Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) и ваксината срещу варицела и херпес зостер са примери за този тип ваксина. Този подход използва подобна технология на инактивираната ваксина и може да се произвежда в по-големи количества. Ваксини като тази обаче може да не са подходящи за хора с нарушена имунна система.

Ваксина, използващавирусен вектор

Този тип ваксина използва безопасен вирус, за да достави специфични подчасти – наречени протеини – от зародиша, представляващ интерес, така че да може да предизвика имунен отговор, без да причинява заболяване. За да се направи това, инструкциите за изработване на определени части от патогена, който ни интересува, се вмъкват в безопасен вирус. След това безопасният вирус служи като платформа или вектор за доставяне на протеина в тялото. Протеинът предизвиква имунния отговор. Ваксината срещу ебола например е вирусна векторна ваксина, катотози тип ваксина може да бъде разработен бързо.

Субединичен подход

Субединичната ваксина е тази, която използва само много специфични части (субединици) на вирус или бактерия, които имунната система трябва да разпознае. Той не съдържа целия вирус или използва безопасен вирус като вектор. Субединиците могат да бъдат протеини или захари. Повечето от ваксините, включени в детските имунизационни календари са субединични, като такива са ваксините, предпазващи хората от заболявания като коклюш, тетанус, дифтерия и менингококов менингит.

Генетичният подход (ваксина с нуклеинова киселина)

За разлика от ваксиналните подходи, при които се използва или отслабен, или мъртъв цял вирус, или части от него, ваксината с нуклеинова киселина просто използва част от генетичен материал, която предоставя инструкции за специфични протеини, а не целия микроб. ДНК и РНК са инструкциите, които нашите клетки използват, за да произвеждат протеини. В нашите клетки ДНК първо се превръща в РНК посредник, който след това се използва като образец за създаване на специфични протеини.

Ваксината с нуклеинова киселина предоставя специфичен набор от инструкции на нашите клетки, като ДНК или иРНК, за да изградят специфичния протеин, който искаме нашата имунна система да разпознава и на, който да реагира.

Подходът към нуклеиновите киселини е нов начин за разработване на ваксини. Преди пандемията на COVID-19 никой не бе преминал през пълния процес на одобрение за употреба при хора, въпреки че някои ДНК ваксини, включително за конкретни видове рак, са били подложени на изпитвания върху хора. Поради пандемията, изследванията в тази област  напредват много бързо и някои иРНК ваксини за COVID-19 получиха разрешение за спешна употреба, което означава, че вече могат да се прилагат на хора, извън клиничните изпитвания.

Източник: www.who.int