Защо ваксинацията е важна за справяне с антибиотичната резистентност?

Ваксините могат да помогнат за ограничаване на разпространението на антибиотична резистентност.

Нарастването на заболяванията в световен мащаб, причинени от устойчиви на лекарства бактерии, поради прекомерна употреба и злоупотреба с антибиотици, е основен приоритет за общественото здраве. Лечението на резистентни на антибиотици инфекции е по-трудно и скъпо и хората и това не винаги дава резултат.

Ваксинацията е високоефективен начин да се предотврати разпространението на зарази в обществото и по този начин да се предотврати необходимостта от антибиотици.

По-доброто използване на съществуващите ваксини и разработването на нови ваксини са важни начини за справяне с антибиотичната резистентност и намаляване на предотвратимите заболявания и смъртни случаи.

Как съществуващите ваксини могат да окажат въздействие?

Разширяването на употребата на съществуващите ваксини ще намали употребата на антибиотици и развитието на резистентност.

Например, ако всяко дете в света получи ваксина, за да го предпази от инфекция с бактерята Streptococcus pneumoniae (които могат да причинят пневмония, менингит и инфекции на средното ухо), това би предотвратило приблизително 11 милиона дни употреба на антибиотици всяка година.

Ваксините срещу вируси, като грип, също имат своята роля, тъй като хората често приемат антибиотици ненужно, когато имат симптоми като треска, която може да бъде причинена от вирус.

Как могат да окажат въздействие новите ваксини?

Разработването и използването на нови ваксини за предотвратяване на бактериални заболявания може допълнително да намали развитието на резистентност.

Понастоящем антибиотиците са стандартната медицинска намеса за често срещани заболявания като стрептококи от група А (които причиняват „стрептокок в гърлото“), за които все още нямаме ваксини.

Нуждаем се от ваксини, за да се спре разпространението на болести, причинени от вируси и бактерии, които в днешни дни са често устойчиви на антибиотици. Например, има тревожно разпространение на мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). През 2015 г. приблизително 480 000 души са заразени с MDR-TB.

По същия начин, новите ваксини, насочени към Staphylococcus aureus (който причинява инфекции на кожата и меките тъкани), Klebsiella pneumoniae (който причинява пневмония и инфекции на кръвния поток и пикочните пътища), Clostridium difficile (който причинява диария) и много други, могат да предпазят хората срещу заболявания, които са все по-трудни за лечение.

Разработването на нови ваксини и използването им по подходящ начин е продължително и сложно. Научната общност трябва да даде приоритет кои нови ваксини биха имали най-голямо въздействие върху антибиотичната резистентност и да се насърчат инвестициите в тях.

Източник: www.who.int