ОСИГУРЯВАТ ЛИ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 ДЪЛГОСРОЧНА ЗАЩИТА?

Тъй като ваксините срещу COVID бяха разработени през 2020 г., твърде рано е да се знае продължителността на защитата. Продължават проучванията, които ще дадат отговор на този въпрос. Обнадеждаващо е обаче, че наличните данни показват, че повечето хора, които се възстановяват от COVID-19, развиват имунен отговор, който осигурява поне известен период на защита срещу повторно инфектиране – въпреки че все още няма категорични данни колко силна е тази защита и колко дълго трае.

КОЛКО БЪРЗО ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 БИХА МОГЛИ ДА СПРАТ ПАНДЕМИЯТА?

Въздействието на ваксините срещу COVID-19 върху пандемията зависи от няколко фактора. Те включват ефективността на ваксините, колко бързо са одобрени, произведени и доставени; възможното развитие на други варианти и колко хора се ваксинират. Въпреки че изпитванията показват, че няколко от одобрените ваксини срещу COVID-19 имат високи нива на ефективност, препаратите срещу COVID-19 няма как да бъдат 100% ефективни. СЗО работи, за да гарантира, че одобрените ваксини са възможно най-ефективни, така че да могат да окажат най-голямо въздействие върху пандемията.

КАКВИ ВИДОВЕ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 СЕ РАЗРАБОТВАТ? КАК БИХА РАБОТИЛИ?

Учени от цял свят разработват много потенциални ваксини срещу COVID-19. Всички тези ваксини са предназначени да научат имунната ни система безопасно да разпознава и блокира вируса, който причинява COVID-19.
Разработени са няколко различни вида потенциални ваксини за COVID-19, включително:
  1. Инактивирани или отслабени вирусни ваксини, които използват форма на вируса, която е била инактивирана или отслабена, така че не причинява заболяване, но все пак генерира имунен отговор.
  2. Протеинови ваксини, които използват безвредни фрагменти от протеини или протеинови обвивки, които имитират вируса COVID-19, за да генерират безопасно имунен отговор.
  3. Вирусни векторни ваксини, които използват безопасен вирус, който не може да причини заболяване, но служи като платформа за производство на коронавирусни протеини за генериране на имунен отговор.
  4. РНК и ДНК ваксини, авангарден подход, който използва генетично модифицирана РНК или ДНК за генериране на протеин, който сам по себе си предизвиква имунен отговор.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИРАНЕТО?

Ваксините COVID-19 произвеждат защита срещу болестта в резултат на развитието на имунен отговор към вируса SARS-Cov-2. Изграждането на имунитет чрез ваксинация означава, че има намален риск от развитие на заболяването и неговите последици. Този имунитет ви помага да се борите с вируса, ако сте изложени на него. Поставянето на ваксина може също да предпази хората около вас, защото ако сте защитени от заразяване и заболяване, е по-малко вероятно да заразите някой друг. Това е особено важно за защита на хората с повишен риск от тежко заболяване от COVID-19, като здравни специалисти, възрастни хора и хора с други медицински състояния.

КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ВАКСИНИРА СРЕЩУ COVID-19?

Ваксините срещу COVID-19 са безопасни за повечето хора, включително тези със съществуващи заболявания от всякакъв вид, включително автоимунни нарушения. Тези състояния включват: хипертония, диабет, астма, белодробни, чернодробни и бъбречни заболявания, както и хронични инфекции, които са стабилни и контролирани.
Обсъдете ситуацията с вашия лекар ако:
  • Имате компрометирана имунна система
  • Бременни ли сте или кърмите бебето си
  • Имате анамнеза за тежки алергии, особено към ваксина (или някоя от съставките на ваксината)

МОЖЕМ ЛИ ДА СПРЕМ ДА ВЗЕМАМЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ?

Ваксинацията предпазва от сериозно заболяване и смърт от COVID-19. През първите 14 дни след ваксинацията нямате значителни нива на защита, след това тя се увеличава постепенно. За еднократна доза ваксина, имунитетът обикновено се появява 2 седмици след ваксинацията. За ваксини с 2 дози са необходими и двете дози, за да се постигне възможно най-високо ниво на имунитет.
Въпреки че ваксината срещу COVID-19 ще ви предпази от сериозно заболяване и смърт, все още се провеждат проучвания до каква степен предпазва от заразяване и предаване на вируса. Данните, които се получават от редица държави показват, че ваксините, които се използват в момента, предпазват от тежки заболявания и хоспитализация. Въпреки това, никоя ваксина не е 100% ефективна и се наблюдават пробивни инфекции, което е очаквано.
Настоящите доказателства показват, че ваксините осигуряват известна защита срещу инфекция и предаване, но тази защита е по-малка от тази при сериозни заболявания и смърт. Ние все още научаваме също за вариантите, които предизвикват загриженост, и дали ваксините предоставят достатъчна ваксина срещу тези щамове, колкото срещу първоначалния варинт на вируса. Поради тези причини и въпреки че много от хората все още не са ваксинирани, поддържането на мерки за превенция е важно, особено в общности, където циркулацията на SARS CoV-2 е значителна. За да предпазите себе си и околните докато продължават усилията за намаляване на вирусното предаване и увеличаване на обхвата на ваксината, трябва да продължите да поддържате поне 1 метър разстояние от другите, да покривате устата си при кашлица или кихане, да почиствате ръцете си често и да носите маска, особено в затворени, претъпкани или лошо проветрени помещения. Винаги следвайте указанията на местните власти въз основа на ситуацията и риска, където живеете.

МОГА ЛИ ДА ПОЛУЧА ВТОРАТА ДОЗА С РАЗЛИЧНА ВАКСИНА ОТ ПЪРВАТА ДОЗА?

Клиничните изпитвания в някои страни разглеждат дали можете да получите първа доза от една ваксина и втора доза от друга ваксина. Все още няма достатъчно данни за да бъде препоръчана този тип комбинация.

МОЖЕ ЛИ ВАКСИНАТА СРЕЩУ COVID-19 ДА ДОВЕДЕ ДО ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО, КАТО НАПРИМЕР ЗА PCR ИЛИ АНТИГЕНЕН ТЕСТ?

Не, ваксината срещу COVID-19 няма да доведе до положителен резултат от тест за COVID-19 – PCR или лабораторен антигенен тест. Това е така, защото тестовете проверяват за активно заболяване, а не дали даден човек е имунизиран или не. Тъй като обаче COVID-19 ваксината предизвиква имунен отговор, възможно е да има положителен тест при тест за антитела (серологичен), който измерва имунитета срещу COVID-19 при индивида.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВАКСИНИРАМ, АКО СЪМ ПРЕКАРАЛ COVID-19?

Дори ако вече сте прекарали COVID-19, трябва да се ваксинирате. Придобитият след прекарване на COVID-19 имунитет варира от човек на човек и също така не знаем колко дълго може да продължи този естествен имунитет.

БЕЗОПАСНА ЛИ Е ВАКСИНАТА ЗА ДЕЦА?

Обикновено ваксините се тестват първо при възрастни и едва по-късно се оценяват при деца, когато безопасността е доказана при възрастни, тъй като децата все още се развиват и растат. COVID-19 също е по-сериозно и опасно заболяване сред възрастните хора. След като ваксините са определени за безопасни за възрастни, те се изследват при деца.
Експертната група на СЗО (SAGE) стигна до заключението, че ваксината Pfizer/BionTech е подходяща за употреба от хора на възраст над 12 години. Деца на възраст между 12 и 15 години, които са изложени на по-висок риск от тежък COVID-19, могат да получат тази ваксина заедно с други приоритетни групи за ваксинация. Изпитванията за ваксини за деца продължават и СЗО ще актуализира препоръките си, когато доказателствата или епидемиологичната ситуация оправдаят промяна в политиката.
Повечето деца са изложени на нисък риск от сериозни заболявания и ваксинирането им е основно за намаляване на предаването, което може да бъде постигнато и чрез мерки за обществено здраве, включително: физическо дистанциране от другите, често почистване на ръцете, кихане и кашляне в лакътя, носене на маска, ако е подходяща за възрастта и избягване на претъпкани, лошо проветрени помещения.

ПРЕДПАЗВАТ ЛИ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ ВАРИАНТИТЕ НА ВИРУСА?

Необходими са повече проучвания, за да се оцени ефективността на настоящите ваксини срещу COVID-19 срещу вариантите на вируса. Все повече данни показват, че повечето ваксини стимулират достатъчно имунитет, за да запазят значителна ефикасност срещу повечето варианти, особено при тежки заболявания, хоспитализация и смърт. Въздействието на вариантите върху ефикасността срещу леко заболяване и срещу инфекция без заболяване е по-силно засегнато, отколкото при по-тежките резултати.
Причината, поради която ваксините по същество запазват защитата срещу заболяване, вероятно е свързана с широкия имунен отговор, който те предизвикват, което означава, че вирусните промени или мутациите е малко вероятно да направят ваксините напълно неефективни. Ако някоя от тези ваксини стане по-малко ефективна срещу един или повече варианти, вероятно ще бъде възможно да се промени съставът на ваксините, за да осигурят предпазване от тези варианти, но това ще отнеме време и допълнителни данни за пълна оценка. Продължават да се събират и анализират данните за новите варианти на COVID-19. СЗО ще актуализира своите насоки, когато са известни повече подробности за въздействието на конкретни варианти върху конкретни ваксини.
Докато изучаваме вируса, трябва да направим всичко възможно, за да спрем разпространението му, да предотвратим мутациите, които могат да намалят ефективността на съществуващите ваксини. Това означава да стоите на разстояние поне 1 метър от другите, да прикривате кашлица или кихане в лакътя си, често да почиствате ръцете си, да носите маска и да избягвате претъпкани, лошо проветрени помещения или да отваряте прозорец.

ОЗНАЧАВА ЛИ НАЛИЧИЕТО НА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ, ЧЕ ВАКСИНАТА РАБОТИ? КАКВО ОЗНАЧАВА ЛИПСА НА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ?

Ваксината стимулира имунната ви система, за да ви предпази от вируса. Този процес понякога може да предизвика нежелани реакции като треска или главоболие, но не всеки изпитва това. Наличието или степента на реакцията, която може да имате, не предсказва или отразява вашия имунен отговор към ваксината. Не е необходимо да имате странични ефекти, за да бъдете защитени.

ТРЯБВА ЛИ ДА ХРАНИМ РАЗЛИЧНО ДЕН-ДВА СЛЕД ВАКСИНИРАНЕ?

Ефективността на ваксината не зависи от храни или напитки преди или след приема на препарата.