Вчера, 19 юли 2016 г., се проведе разширено заседание на Работна група „Лекарствена политика и медицински изделия“ към Консултативен съвет „Партньорство за здраве“. Срещата, която се състоя в сградата на Министерство на здравеопазването, беше посветена на темата за ваксините и ваксинопрофилактиката.

Участие в обсъждането взеха представители на Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, НЗОК, Българска педиатрична асоциация, БЧК, представители на фармацевтичната индустрия, национални консултанти и водещи медицински специалисти в областта на ваксинопрофилактиката, представители на пациентски организации.

Партньорите и гостите на заседанието единодушно застанаха зад необходимостта от оказване на активна подкрепа в полза развитието на имунизационните политики в България и за продължаване на стъпките към повишаване доверието на българското общество в ползите от ваксинопрофилактиката. С Решението си Работната група заяви подкрепа за продължаване на действащите национални програми за ваксинопрофилактика, както и за осъвременяване на имунизационния календар под формата на задължителни и препоръчителни имунизации.

Участниците в събитието застанаха категорично зад позицията за продължаване на националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка и изказаха своята тревога от факта, че в първите години на действие на програмата тя е достигала до 25% имунизационен обхват. Днес този обхват е спаднал до 3-6%.

По време на заседанието беше засегната и необходимостта от приемане на нови програми за ваксинопрофилактика. Беше даден пример с необходимостта от приемане на програма срещу ротавирусна инфекция, като проф. М. Тихолова посочи, че е нужно календарът да се актуализира спрямо обществените нужди, които се променят с времето. Нужно е предприемане на стъпки в тази посока и по отношение на заболяванията грип и хепатит А.

На работното заседание бяха представени и резултатите от създадената вследствие на миналогодишната среща Национална информационна кампания „Ваксинко“. Тя беше инициирана с цел да повиши информираността сред обществото за ползите от ваксините и ваксинопрофилактиката. За около шест месеца от създаването на Фейсбук страницата на „Ваксинко“ тя е спечелила над 10 000 фена. Всяка от публикациите й достига до средно около 1 500 потребителя на социалната мрежа. В рамките на кампанията са изработени и разпространени печатни информационни материали и видео клипове, проведени са няколко събития и са осъществени успешни партньорства.

Категория: