Информация за ваксините

Едно от безспорните достижения на общественото здравеопазване е внедряването на ваксините в борбата с инфекциозните болести. Ние, съвременниците, трудно можем да си представим  заболяване и смърт от едра шарка (вариола), детски паралич (полиомиелит) и много други болести, които буквално са поразявали и водели до инвалидизация и смърт на деца и възрастни. През юни 1916 г. в САЩ  избухва епидемия от полиомиелит. Засегнати са 27 000 души, повече от 6 000 умират, от тях 2 000 в Ню Йорк!   

Производството на ваксини е един от върховете на медицината, израз на успешното съчетание на напредъка в областта на имунологията, генетиката, молекулярната биология и биоинформатиката и огромния прогрес на производствените технологии. Това позволява да се насочват проучванията към предотвратяване на по-широк кръг опасни инфекциозни болести и същевременно стимулира развитието на нови технологии (вирусоподобни частици без вирусна ДНК, aдюванти, комбинирани ваксини, инжекции без игла, ваксини за пиене), с което се повишава безопасността и ефикасността на ваксините[1].

Производството на ваксини е под безкомпромисен международен контрол[2]. Всяка произведена партида ваксина се подлага на тестове за качество, които са с продължителност между 18 и 36 месеца.

Важно е да се припомни, че чрез ваксините не се лекува, а се предотвратяват заболявания и смърт, чрез създаване на имунитет срещу техните причинители, използвайки естествената способност на организма да произвежда специфични антитела срещу тях.

По данни на Световната здравна организация, само през 2008 г. от ваксинопредотвратими заболявания като коклюш, морбили, хемофилус инфлуенце тип Б, тетанус, пневмококови инфекции и ротавирусен гастроентерит в света са умрели 1,5 млн. деца на възраст до 5 г., което представлява 17% от общата детска смъртност в ранна детска възраст[3].

До голяма степен именно на ваксините се дължи нарастването на продължителността на живота през 20-ти век, което е едно от важните доказателства за ползата от ваксинопрофилактиката в общественото здравеопазване от времето на Е. Дженер и Л. Пастьор до наши дни[4].

 

[1]WHO Immunization coverage Fact sheet N°378 Updated September 2015

[2]WHO Immunization coverage Fact sheet N°378 Updated September 2015

[3]http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/estimates/en/. WHO Estimates of disease burden and cost-effectiveness

Информация за ваксините Безопасност на ваксините

Задължителен имунизационен календар

Препоръчителен имунизационен календар

Кампанията се организира от

Под патронажа на