Информация за ваксините

Едно от безспорните достижения на общественото здравеопазване е внедряването на ваксините в борбата с инфекциозните болести. Ние, съвременниците, трудно можем да си представим  заболяване и смърт от едра шарка (вариола), детски паралич (полиомиелит) и много други болести, които буквално са поразявали и водели до инвалидизация и смърт на деца и възрастни. През юни 1916 г. в САЩ  избухва епидемия от полиомиелит. Засегнати са 27 000 души, повече от 6 000 умират, от тях 2 000 в Ню Йорк!   

Производството на ваксини е един от върховете на медицината, израз на успешното съчетание на напредъка в областта на имунологията, генетиката, молекулярната биология и биоинформатиката и огромния прогрес на производствените технологии. Това позволява да се насочват проучванията към предотвратяване на по-широк кръг опасни инфекциозни болести и същевременно стимулира развитието на нови технологии (вирусоподобни частици без вирусна ДНК, aдюванти, комбинирани ваксини, инжекции без игла, ваксини за пиене), с което се повишава безопасността и ефикасността на ваксините[1].

Производството на ваксини е под безкомпромисен международен контрол[2]. Всяка произведена партида ваксина се подлага на тестове за качество, които са с продължителност между 18 и 36 месеца.

Вижте още материали за ваксините:

  Ваксините действат

  Ваксините ефективен инструмент

  Въпроси и отговори за имунизациите

  Глобално имунизационно покритие

  Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение

Вижте митове и факти за ваксините тук.

 


[1]WHO Immunization coverage Fact sheet N°378 Updated September 2015

[2]WHO Immunization coverage Fact sheet N°378 Updated September 2015

 
Безопасност на ваксините Митове и факти за ваксините

Задължителен имунизационен календар

Препоръчителен имунизационен календар

Кампанията се организира от

Под патронажа на