Национална пациентска организация разширява подкрепата си към обществото в условията на извънредна епидемиологична обстановка. От 11 […]