Ръководството на Министерството на здравеопазването разгледа и одобри следните препоръки на Експертния консултативен съвет по надзор […]