Листовка и кратка характеристика на продукта Comirnaty иРНК ваксина срещу COVID-19, произведена от Pfizer/BioNTech, показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 15 и повече години.

Педиатрична популация

Предлага се педиатрична лекарствена форма за деца на възраст 5 до 11 години (т.е. на възраст 5 до под 12 години). За подробна информация, моля вижте кратката характеристика на продукта за Comirnaty 10 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия.

Източник: ИАЛ