”В страната ни са налични всички необходими количества ваксини за изпълнение на Националния имунизационен календар”. За това увери министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на парламентарния контрол. По думите ѝ досега са ваксинирани 23 деца на украински бежанци.

В отговор на въпрос дали е възможно ваксините да се доставят до кабинетите на личните лекари, министър Сербезова каза, че за това е необходимо да се направи обстоен анализ, включително и финансов, относно организацията на този вид логистика, предвид факта, че лекарите са в различни населени места, както и че всеки общопрактикуващ лекар обслужва различен брой пациенти, подлежащи на имунизации.

„Това би определило различна периодичност на доставките на различни ваксини“, допълни Сербезова. Тя припомни, че в сключените от Министерството на здравеопазването договори са заложени конкретни времеви периоди за доставка на ваксини, с което следва да се съобрази и транспортирането на ваксините до кабинетите на лекарите.

По предложението ваксините, предвидени в задължителния имунизационен календар, да се доставят до разкрити ваксинационни пунктове, откъдето общопрактикуващите лекари да ги получават, вместо от съответната здравна инспекция, министърът припомни, че задължителните имунизации и реимунизации са част от програма „Детско здравеопазване“, по която изпълнители са общопрактикуващият лекар на детето или лекар специалист по детски болести. „В този смисъл в страната няма разкрити ваксинационни пунктове, които да могат да се използват като междинни звена за съхранение на ваксини“, допълни тя.

Сербезова коментира и друга тема. „За миналата година Министерството на здравеопазването е изразходвало 160 хил. лв. по Националната програма за изпълнение на плана за действие на националната стратегия за борба с наркотиците и 190 хил. лв. – по Националната  програма за превенция на хроничните незаразни болести. През 2020 г. средствата, изразходвани по двете програми, са били в същия размер“, обясни тя.

„Не бихме могли да представим данни за събраните на годишна база акцизи от тютюневи изделия и алкохолни напитки и, съответно, за относителния им дял за изразходваните средства по национални програми“, добави Сербезова.

Източник: www.frognews.bg