Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България  и под патронажа на Министерство на здравеопазването.

Цели на кампанията:

  • Да предостави достъпна, достоверна и изчерпателна информация относно ваксините и ваксинопрофилактиката
  • Да даде възможност на родителите да задават своите въпроси по темата
  • Да покаже ползите от придържането към Задължителния имунизационен календар
  • Да информиране за опасностите при пропускане на задължителните имунизации
  • Да информира за възможностите за докладване на нежелани реакции

На този сайт ще намерите информация за:

  • Заболяванията, които са ваксинопредотвратими
  • Производствения процес и безопасността на ваксините
  • Необходимостта от придържането към  Задължителния имунизационен календар на Република България.
  • Позитивите от препоръчителните имунизации, част от Препоръчителния имунизационен календар на Република България
  • Новости  при ваксините и ваксинопредотвратимите заболявания

Информационните материали на кампанията можете да видите тук:

Плакат Брошура

Facebook кампания:  https://www.facebook.com/vaksinko.bg