„Имунизационен календар на Република България“ е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им (Наредба № 15 от 12 май 2005 г за имунизациите в Република България, издадена от Министерство на здравеопазването; изм. и доп. ДВ. бр.38 от 12 Май 2017 г.)

 

Важно! Информацията в сайта не отменя посещението Ви при личен лекар.