Едно от безспорните достижения на общественото здравеопазване е внедряването на ваксините в борбата с инфекциозните болести. Ние, съвременниците, трудно можем да си представим заболяване и смърт от едра шарка (вариола), детски паралич (полиомиелит) и много други болести, които буквално са поразявали и водели до инвалидизация и смърт на деца и възрастни. През юни 1916 г. в САЩ избухва епидемия от полиомиелит. Засегнати са 27 000 души, повече от 6 000 умират, от тях 2 000 в Ню Йорк!

Производството на ваксини е един от върховете на медицината, израз на успешното съчетание на напредъка в областта на имунологията, генетиката, молекулярната биология и биоинформатиката и огромния прогрес на производствените технологии. Това позволява да се насочват проучванията към предотвратяване на по-широк кръг опасни инфекциозни болести и същевременно стимулира развитието на нови технологии (вирусоподобни частици без вирусна ДНК, aдюванти, комбинирани ваксини, инжекции без игла, ваксини за пиене), с което се повишава безопасността и ефикасността на ваксините.

Производството на ваксини е под безкомпромисен международен контрол. Всяка произведена партида ваксина се подлага на тестове за качество, които са с продължителност между 18 и 36 месеца.